בית אלעזרי

סטטוס:פרויקטים בתכנון

השקעה בפרויקט מסחרי מניב הכולל הקמת תחנת דלק וחנות נוחות על כביש 40 – ציר תנועה מרכזי הנחשב לכביש השני באורכו בישראל. הפרויקט ייבנה באזור ביקוש סמוך לבית אלעזרי, אזור המשרת תושבים ועסקים רבים הפועלים באזור ולכן צפוי למשוך תנועה ערה. הבנייה תתבצע על קרקע בבעלות פרטית עם אישורים מטעם גורמי איכות הסביבה.