רחובות הרחבה

פרויקט מגורים בעיר שזוכה לביקושי שיא

השקעה במיזם הרחבת אזור המגורים במזרח רחובות, כחלק מתנופת הבנייה העירונית והגידול המתמשך באוכלוסיית העיר. הפרויקט שוכן על קרקע במזרח רחובות, סמוך לשכונת “אחוזת הנשיא” ולעורקי תנועה ראשיים.

אוכלוסיית רחובות שכמעט הוכפלה לאורך שני העשורים האחרונים, ממשיכה לצמוח ולהזרים לעיר תושבים בעלי שכר ממוצע הגבוה ב- 11% מהממוצע הארצי. כל אלו צפויים ליצור גם בהמשך ביקושים הגבוהים לפתרונות דיור ברחובות.

הפרויקט ברחובות משתייך לתכנית אב עירונית הכוללת בניית 21,000 יחידות דיור המצויות בשלבי בנייה שונים. ההיקף הנרחב של תכנית האב וחשיבותה, מהווים זרז להשגת האישורים וההיתרים השונים מול הוועדות והרשויות.  

השקעה החל מ- 105,000

ההשקעה מתבצעת באמצעות מודל ההשקעה המשותפת, במסגרתו אנחנו בונים את הפרויקט, משקיעים מכספי החברה את רוב ההון הדרוש ומזמינים אתכם לקחת חלק בהשקעה.

בואו לבנות איתנו