פינוי- בינוי

בחברת לי מרשל קיים צוות מיומן לנושא החדש של פינוי בינוי. החברה יוזמת ומבצעת תוך עמידה בתקני בטיחות והתחשבות בדיירים הנמצאים בבניין, במטרה לאפשר המשך מגורים בבניין בו מבוצעת העבודה. הוותק רב השנים מהווה יתרון מהותי בתחום ההתחדשות העירונית וזאת מפאת ניסיונה הרחב של החברה. בשל העובדה שהביצוע מתרחש בבניין קיים, ישנה חשיבות רבה ליכולת החברה לתת שירות לקוחות ברמה גבוהה, הן לדיירים החדשים והן במהלך הביצוע לדיירים הקיימים. החברה מקפידה על שירות מן המעלה הראשונה בכדי לענות על דרישות אלו.

קרקעות להשקעה
קרקעות לבנייה
יזם פינוי בינוי התחדשות עירונית

פינוי בינוי הוא תהליך במסגרת התחדשות עירונית שבו הוחלט להרוס בניינים ישנים במתחם מוגדר, פינוי דיירים הקיימים למשכן חלופי במימון היזם ובנייה של בניינים חדשים לפי תקנים עדכניים ומחמירים על מנת ליצור מתחם חדש, מפותח ומודרני. הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי היא בסמכותה של ממשלת ישראל על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965. את הפרויקט יכולים ליזום מספר גורמים: הראשות המקומית, יזמים פרטיים או בעלי הדירות עצמם. לרוב כשמתבצע פינוי בינוי בשכונה קיימת, בונים שכונה חדשה עם שיפור בתשתיות ותוספת של שטחים ירוקים וציבוריים. 

ההיתכנות הכלכלית ליזם בפרויקט מסוג פינוי בינוי היא התמורה שהוא יכול לקבל בדמות זכויות בנייה חדשות במתחם ובניית דירות אותן יכול למכור בשוק החופשי. התמורות לדיירים המפונים יכללו, בין היתר, בדרך כלל דירה חדשה גדולה יותר בבניין מודרני עם מעליות, הכוללת ממ”ד, חניה ומחסן. לרוב הפינוי כרוך בפיצוי של התושבים שגרו במקום, לפחות בדיור חילופי, בין אם באותו מתחם ובין אם באזור אחר.

לטובת התחלת פרויקט פינוי-בינוי ישנו צורך בגיוס הסכמה של מרבית הדיירים בבניין. חלק מהדיירים עשויים להתנגד לפרויקט מסיבות מסוימות. בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק פינוי ובינוי (פיצויים), במטרה להתגבר על קשיים שגורמים דיירים בודדים בבתים משותפים המתנגדים להסכמי פינוי בינוי, למול רוב גורף של שאר דיירי הבניין. החוק קובע כי דייר המסרב באופן בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי, למרות רוב מיוחס של דיירים המסכימים לעסקה, יישא באחריות לנזקי שאר הדיירים כתוצאה מעיכוב העסקה, בתנאים הקבועים בחוק. לעניין חוק זה, סירוב סביר יחשב לכזה כאשר נימוקיו הם אי-כדאיות כלכלית, אי-העמדת מגורים חלופיים (ומתאימים, במקרה של בעלי מוגבלויות) לתקופת הבנייה, אי-העמדת ביטחונות מתאימים, ונסיבות אישיות מיוחדות.

פרויקט פינוי בינוי תלוי במספר רב של אישורים מגורמים שונים כגון בעלי הדירות, מוסדות תכנון לתוכנית, היתרי בניה ולכן אורכים זמן רב ונלווים אליו גם סיכונים שונים המאפיינים פרויקטים ארוכי טווח. במסגרת ההסכם מול היזם יש לדאוג כי הוא יתחייב להעמיד לבעלי הדירות מערכת בטחונות וערבויות, לצורך הבטחת התחייבויותיו השונות.