לי מרשל חולון

מבנה סחר ומשרדים מפואר

הקמת מיזם מסחרי מפואר בלב מרכז העסקים המתהווה בחולון, בסמיכות למרכז עזריאלי. הפרויקט כולל בין היתר 2 קומות מסחר ו- 6 קומות משרדים הצפויים לאכלס תעשיות עתירות ידע. המיזם מעוצב ומתכונן על ידי חברת “גברין אדריכלים”, שמאחוריה ניסיון מוכח בתכנון ויצירת פרויקטים.  

המיקום המרכזי, הקרבה לצירי תנועה ראשיים ואיכות הביצוע יוצרים ביקושים גדול למיזם, שכבר נמצא בשלבי בנייה. ההשקעה בפרויקט לי מרשל חולון בוצעה באמצעות מודל ההשקעה המשותפת.

בואו לבנות איתנו