מיזם הרחבת נס ציונה

השקעה בעיר שזוכה לביקושים גבוהים

האוכלוסייה בנס ציונה גדלה בקצב גבוה של כ- 28% משנת 2008, ומזרימה לעיר אוכלוסייה איכותית במעמד סוציו אקונומי גבוה: השכר של תושבי נס ציונה גבוה ב- 25% מהממוצע הארצי, נתון שממקם את אוכלוסיית העיר במקום ה- 7 מתוך 10 עפ”י הדירוג החברתי כלכלי. בנוסף, נס ציונה ממוקמת בצמרת אחוז הזכאים לבגרות, עם אחוז זכאות הגבוה מ- 80%.

הגידול המתמשך באוכלוסייה והיתרונות הרבים הגלומים בעיר, ממחישים עד כמה היא מבוקשת. לנוכח נתונים אלו ולאור ההיצע הנמוך של עתודות הקרקע בעיר, ברור מדוע הפער בין הביקושים הגבוהים להיצע הנמוך ממשיך לגדול – ולהפוך את ההשקעה בנס ציונה ליעד השקעה אטרקטיבי. כדאיות ההשקעה בנס ציונה מועצמת ע”י חברת לי מרשל, שמתכננת את הפרויקט על קרקע בבעלות פרטית בסמוך לצירי תנועה מרכזיים.

ההשקעה מתבצעת באמצעות מודל ההשקעה המשותפת, במסגרתו חברת לי מרשל  בונה את הפרויקט, משקיעה מכספה את רוב ההון הדרוש ומזמינה אתכם לקחת חלק בהשקעה.

בואו לבנות איתנו