בני ציון הרחבה

הרחבת המושב היוקרתי בני ציון

השקעה במיזם הרחבת בני ציון, על גבי קרקע פרטית. המושב שוכן בלב השרון צפונית לרעננה, ברצועה המשתרעת בין כביש 4 לכביש 2 ומאכלסת תושבים בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה במיוחד.

התדמית היוקרתית ואיכות החיים הגבוהה יוצרים ביקושי שיא לבנייה בבני ציון, בזמן שקיים מחסור בעתודות קרקע בכל רחבי המושב. הפערים בין הביקוש להיצע יוצרים היתכנות גבוהה לשינוי סטאטוס הקרקע, ולמיצוי הפוטנציאל של השטחים הפתוחים המקיפים את המושב.

ההשקעה בפרויקט הרחבת בני ציון מתבצעת באמצעות מודל ההשקעה המשותפת. במסגרת המודל חברת לי מרשל  בונה את הפרויקט, משקיעה מכספה את רוב ההון הדרוש ומזמינה אתכם לקחת חלק בהשקעה.

בואו לבנות איתנו