Lee Marshel

לי מרשל היא חברת נדל״ן יזמית המשביחה קרקעות למגורים, תעשייה, מלונאות, מסחר ומבצעת את הבנייה בעצמה. החברה נשענת על הבנה מקיפה בנדל”ן המגיע מניסיונה העשיר ומהיכרות קרובה עם כל היבטי הענף: משלב הייזום, רכישה, השבחה, תכנון וייעוד, מימון, ביצוע ושיווק.

לי מרשל שמה דגש על ראיית שוק נכונה ועל איסוף נתונים מעמיק, אשר מובילים לאיתור קרקעות אופטימליות, השבחה, אפיון שימושים, ויצירת העסקה הפיננסית המתאימה. החברה רואה את ייעודה כהבאת מקסימום הערך בכל היבט של פעילותה: ערך למשקיעים, ערך ללקוחותיה וערך לקהילה כולה. לי מרשל מקפידה על איכות גבוהה, עמידה בלוחות זמנים, חשיבה רחבה, ומחויבות לביצוע מיטבי.

פרויקטים

mevoot-gilbua-c01_0

מבואות הגלבוע

yokneam-c01-night_0

יקנעם Business

NZ-lee-marshel-c01_0

נס ציונה Trio Towers

רחובות הרחבה

רחובות החדשה

תמונה1

יקנעם מגורים

קרקעות להשקעה - מדוע כדאי להשקיע דווקא עכשיו

בית אלעזרי